Ποιότητα


ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ CHERBROS
Η εταιρεία CHERBROS – Αφοι Κ. ΧEΡOYBEIM ΑΒΕΕ εξειδικεύεται επί έξι δεκαετίες στην παραγωγή ορειχάλκινων υδραυλικών εξαρτημάτων με χύτευση και σφυρηλάτηση  εν θερμώ.  Αρχή της εταιρίας είναι η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι Έλληνες υδραυλικοί.
Η εταιρία, με γνώμονα την ευθύνη της προς τον κλάδο, και εκτιμώντας ότι η ποιότητα και ασφάλεια που πρέπει να μας παρέχει κάθε υδραυλικό εξάρτημα δεν μπορεί να θυσιάζεται για μια μικρή διαφορά στο κόστος παραγωγής, ή στο συνολικό κόστος της υδραυλικής εγκατάστασης, επενδύει διαρκώς για τον εκσυγχρονισμό της, χρησιμοποιεί πιστοποιημένες πρώτες ύλες και ακολουθεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001: 2000.
Στο πλαίσιο αυτό, η CHERBROS βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που παρέχει προς τους εμπορικούς συνεργάτες της, αλλά και τους εγκαταστάτες υδραυλικούς.
Επιπρόσθετα, η CHERBROS παρέχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για ζημιές που θεωρητικά είναι πιθανόν να προκληθούν σε τρίτους από προϊόντα παραγωγής της.

ΚΡΑΜΑΤΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την παραγωγή των εξαρτημάτων CHERPLUS χρησιμοποιούνται
οι εξής πρώτες ύλες:
Χυτοπρεσαριστά εξαρτήματα: Χελώνες ορειχάλκου DELTA C (ΟΤ 58)
Τορνιριστά εξρτήματα: Μπάρες ορειχάλκου, κράματος CW614N (ΟΤ 58) , σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή UNI EN 12164 CW614N
Σφυρήλατα εξαρτήματα: Μπάρες ΡΟΡ σφυρηλασίας, κράματος CW617N (ΟΤ 58), σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή UNI EN 12165 CW617N.

Η CHERBROS παράγει τα προϊόντα της αποκλειστικά με πρώτες ύλες των παραπάνω προδιαγραφών, οι οποίες καλύπτουν και τη γερμανική προδιαγραφή DIN 50930-6 για το πόσιμο νερό.

contact telephone number +302103452004

We use cookies in order to remeber your login credentials. By loging in to our website you aggree with the use of our cookies