Εξαγωγική Δραστηριότητα


Την δεκαετία του 2000 η CHERBROS έκανε τα πρώτα της βήματα στον παγκόσμια αγορά. Πελάτες στην Ευρώπη εμπιστεύτηκαν την ποιότητα και την αξιοπιστία μας.

Από το 2010 η εταιρία συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις σε κεντρική και Ανατολική Ευρώπη . Με οργανωμένο τμήμα εξαγωγών και εξειδικευμένο προσωπικό ενισχύει την παρουσία της στις νέες αγορές.

 Τώρα η CHERBROS/Αφοί Κ.ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΑΒΒΕ δραστηριοποιείται εξαγωγικά σε χώρες όπως Ρουμανία, Ουκρανία, Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία, Σερβία, Αλβανία, Κόσσοβο, Βουλγαρία.

contact telephone number +302103452004

We use cookies in order to remeber your login credentials. By loging in to our website you aggree with the use of our cookies