Κατηγορίες


Για να καλύψουμε τις ανάγκες του τελικού καταναλωτή και ενός σύγχρονου κτηρίου τα εξαρτήματα CHERBROS χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες.

LINE: Ελαφριά και Οικονομική κατηγορία

NORMAL: Διαστάσεις όπως απαιτούνται από το πρότυπο

PLUS: Μεγαλύτερο σώμα, Στιβαρή κατασκευή.

Όλα μας τα προϊόντα και στις τρείς διαστάσεις έχουν την ίδια ποιότητα πρώτης ύλης  CW617N, CW614N.

Το πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψη αστικής ευθύνης που διατηρούμε για πάνω από 10 χρόνια στην εταιρία ALLIANZ, ισχύει για όποια πιθανή ζημιά προκύψει από εξάρτημα μας, ανεξαρτήτου κατηγορίας. Η γεωγραφική κάλυψη είναι για όλη την Ευρώπη.

contact telephone number +302103452004

We use cookies in order to remeber your login credentials. By loging in to our website you aggree with the use of our cookies