Πιστοποιητικά


Η εταιρία διατηρεί ISO: 9001: 2008 και Πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης με την εταιρία ALLIANZ.

Έχουν ήδη ξεκινήσει οι προεργασίες για απόκτηση του ISO:14000.

Με την ΕΒΕΤΑΜ ως ανεξάρτητος φορέας εργαστηριακών ελέγχων πιστοποιήσαμε  το 2014 τα εξαρτήματα CHERBROS  κατηγορίας PEX καθώς και της κατηγορίας (κολλητών) για σύνδεση με χαλκοσωλήνα

contact telephone number +302103452004

We use cookies in order to remeber your login credentials. By loging in to our website you aggree with the use of our cookies