Εταιρία


Η CHERBROS/Αφοί Κ.ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, την παραγωγή και εμπορία, ορειχάλκινων εξαρτημάτων για συστήματα ύδρευσης, θέρμανσης καθώς και ηλιακών εγκαταστάσεων. Η έδρα, η μονάδα παραγωγής καθώς και οι αποθήκες της εταιρίας είναι στο Αιγάλεω, Αττικής στην Ελλάδα.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό του 2014

contact telephone number +302103452004

We use cookies in order to remeber your login credentials. By loging in to our website you aggree with the use of our cookies