Σκοπός


Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ορειχάλκινο εξάρτημα για να παραχθεί απαιτεί συνδυασμό εμπειρίας και τεχνογνωσίας η CHERBROS/Αφοί Κ.ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΑΒΕΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει μέρος της ευρωπαϊκής κοινότητας ορειχαλκουργών που συμμορφώνεται και τηρεί τα απαιτούμενα πρότυπα για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας και υγιεινής.

contact telephone number +302103452004

We use cookies in order to remeber your login credentials. By loging in to our website you aggree with the use of our cookies