ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ποιοτική Υπεροχή Cherbros

Η εταιρεία CHERBROS – Αφοι Κ. ΧEΡOYBEIM ΑΒΕΕ εξειδικεύεται επί έξι δεκαετίες στην παραγωγή ορειχάλκινων υδραυλικών εξαρτημάτων με χύτευση και σφυρηλάτηση εν θερμώ. Αρχή της εταιρίας είναι η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι Έλληνες υδραυλικοί.

Η εταιρία, με γνώμονα την ευθύνη της προς τον κλάδο, και εκτιμώντας ότι η ποιότητα και ασφάλεια που πρέπει να μας παρέχει κάθε υδραυλικό εξάρτημα δεν μπορεί να θυσιάζεται για μια μικρή διαφορά στο κόστος παραγωγής, ή στο συνολικό κόστος της υδραυλικής εγκατάστασης, επενδύει διαρκώς για τον εκσυγχρονισμό της, χρησιμοποιεί πιστοποιημένες πρώτες ύλες και ακολουθεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001: 2000.
Στο πλαίσιο αυτό, η CHERBROS βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που παρέχει προς τους εμπορικούς συνεργάτες της, αλλά και τους εγκαταστάτες υδραυλικούς.

Επιπρόσθετα, η CHERBROS παρέχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για ζημιές που θεωρητικά είναι πιθανόν να προκληθούν σε τρίτους από προϊόντα παραγωγής της.

Cherbros

Κράματα Και Προδιαγραφές

Για την παραγωγή των εξαρτημάτων CHERPLUS χρησιμοποιούνται
οι εξής πρώτες ύλες:
Χυτοπρεσαριστά εξαρτήματα: Χελώνες ορειχάλκου DELTA C (ΟΤ 58)
Τορνιριστά εξρτήματα: Μπάρες ορειχάλκου, κράματος CW614N (ΟΤ 58) , σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή UNI EN 12164 CW614N
Σφυρήλατα εξαρτήματα: Μπάρες ΡΟΡ σφυρηλασίας, κράματος CW617N (ΟΤ 58), σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή UNI EN 12165 CW617N.

Η CHERBROS παράγει τα προϊόντα της αποκλειστικά με πρώτες ύλες των παραπάνω προδιαγραφών, οι οποίες καλύπτουν και τη γερμανική προδιαγραφή DIN 50930-6 για το πόσιμο νερό.

X
Μετάβαση στο περιεχόμενο